/Files/images/image (1).jpg

Коли порушуються права дитини?

Коли немає безпеки для її життя та здоров'я.

 1. Коли її потреби ігноруються.
 2. Коли не задовольняються її основні потреби.
 3. Коли щодо дитини спостерігаються випадки насильства або приниження.
 4. Коли порушується недоторканність дитини.
 5. Коли завдається шкода здоров'ю дитини.
 6. Коли дитину ізолюють.
 7. Коли вона не має права голосу у процесі прийняття важливого для сім'ї рішення.
 8. Коли вона не може вільно висловлювати свої думки і почуття.
 9. Коли її використовують у конфліктних ситуаціях з родичами.
 10. Коли дитина стає свідком приниження гідності інших людей.
 11. Коли навіюють страх за допомогою жестів, поглядів, погроз фізичного покарання.
 12. Коли дитину залякують, використовуючи при цьому суспільні установи (міліцію, церкву, спецшколу, колонію, лікарню).
 13. Коли порушують статеву недоторканість дитини.
 14. Коли контролюють її доступ до спілкування з ровесниками, дорослими, родичами, одним із батьків, якщо на це нема рішення суду.
 15. Коли використовують дитину, як засіб економічного торгу під час розлучень, поділу майна.
 16. Коли дитині не надається право робити помилки.

ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ - ОБОВ’ЯЗКОВА УМОВА ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

На сучасному етапі розвитку суспільства право не тільки охоплює більшість сфер людської життєдіяльності, а й розширює межі своєї дії в міру ускладнення суспільних стосунків.

Правове виховання особистості в цілісному педагогічному процесі необхідно розглядати з урахуванням вікового аспекту. Дитинство – унікальний період, коли формуються риси характеру, основи моделі поведінки, ставлення до себе і навколишнього світу. Мала дитина подібна до губки, яка жадібно вбирає уміння, знання, погляди та думки. Тому моральні основи правового виховання закладаються саме в дитинстві у моральних відносинах у родині, дитячому колективі. Якщо кожна людина змалечку засвоїть, що вона є людиною, особистістю, що вона має людські права, честь і гідність, може вільно висловлювати свої думки, тільки тоді вона зможе впливати на перебіг подій у суспільстві і брати участь у побудові дійсно незалежної демократичної правової держави.

Завдання освітян – виростити компетентну особистість, здатну самостійно риймати рішення, визнавати свої помилки, відстоювати свою гідність, реалізовувати природні можливості. Важливо, як отримані знання впливають на компетентність дошкільника: чи знадобляться в реальному житті; чи сприяють розвитку самостійності дитини; чи сформують творче ставлення до життя.

Роботу закладу дошкільної освіти спрямовуємо в трьох напрямах:

методична та контрольно-аналітична робота з педагогами;

освітньо-виховна робота з правової освіченості дошкільників;

робота з батьками.

Шановні батьки!

Права дитини

Леся Вознюк

У світі всі малята — і хлопчики й дівчата —

повинні право мати щасливими зростати.

В турботливій країні, у люблячій родині

мужнітимуть здорові біляві й чорноброві.

Бо очі карі й сірі у злагоді та мирі

не плачуть, а сміються, що «дітками» зовуться.

Наші діти, як і всі люди на Землі мають рівні права та свободи – ці права закріплені Конвенцією про права дитини, що проголошена Генеральною Асамблеєю ООН від 20 листопада 1989 року

Кожна дитина має право:

– На рівень життя необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального та соціального розвитку.

– На захист здоров’я та медичне обслуговування.

– На захист від поганого поводження з боку батьків або тих хто забезпечує за ними догляд та від відсутності їх турботи про дитину.

– На захист від жорстокого, або принижуючого гідність людини поводження чи покарання.

– На захист від сексуальних домагань.

– На проживання з батьками та на підтримку контакту з батьками в разі їх розлучення.

– На свободу думки, совісті, віросповідання.

– На особисте життя, на недоторканість житла, таємницю кореспонденції.

Що батьки можуть зробити для своєї дитини?

– Пам’ятати, що дитина це окрема особистість, яка має свої власні почуття, бажання, думки, потреби, які належить поважати.

– Забезпечити її безпеку, навчити поводити себе безпечно.

–Не допускати фізичної і словесної агресії по відношенню до дитини та інших людей.

– Знайти час для щирої розмови з дитиною кожного дня, ділитися з дитиною своїми почуттями і власними думками.

– Пам’ятати про її вік та проте, та його особливості.

– Залучати її до обговорення тих сімейних проблем, які можуть для неї доступними.

– Залучати дитину до створення сімейних правил.

ПАМ’ЯТАЙТЕ!

Дитина буде поважати права інших людей, якщо поважатимуть її права.

Інтернет-ресурси "Права дітей"

Український фонд "Благополуччя дітей"

Конвенція про права дитини

Права дітей

Інформаційно-правовий портал для дітей та молоді

Урядовий портал

Горомадський моніторинг виконання конвенції ООН про права дитини в Україні

Захист прав дітей

Блог про захист прав дітей

Родина для дитини

Представництво міжнародної благодійної організації "Кожній дитині" в Україні

Міжнародна благодійна організація "Надія і житло для дітей"

Всеукраїнська громадська організація захисту дітей

Норматичні акти України. На сайті наданий вільний доступ до більшості законів і підзаконних актів України і різної аналітичної і довідкової інформації.

Харківська правозахисна група. Правозахисні кампанії, методики і рекомендації захисту прав людини, новини, періодика з прав людини.

Кiлькiсть переглядiв: 371